Familjehuset i Helsingborg

Välkommen till Familjehuset! Hos oss kan familjer med barn och ungdomar 1-18 år få stöd och hjälp. Vi finns på Bruksgatan 29 och har föräldrakurser samt stödgrupper för barn och ungdomar. Våra verksamheter är kostnadsfria och vem som helst kan vända sig till oss.

Hos oss finns också Rädda Barnens Centrum – för barn och ungdomar i utsatta livssituationer som ger stöd och behandling till barn och ungdomar under 18 år.